Henry Purcell “Music for a While”- Pirjo Jonas & Floridante

Hõbehäälne koloratuursopran Pirjo Jonas ja Floridante panus koroonavideote varasalve. Pirjo asus video tegemise ajal Tartus, Villu Tallinnas ja Saale Saksamaal. Saab ka nii…